Weg- & waterwegen

1700 Maasdijk Sluiswachtershuis Spuidijkje (1930)

1700 - Het sluiswachtershuis aan het Spuidijkje (ca 1930)

Het Oude Spui was een spuisluis in het Amersgat waardoor de Oranjesluis uitwaterde op de Maas.
Meer dan honderd jaar ging de functie van sluiswachter op het Oude Spui door de familie Vreugdenhil van vader op zoon. Als eerste was dat Dirk Jochumsz . Vreugdenhil.

Hij werd opgevolgd door Maarten Vreugdenhil. Hij was behalve sluiswachter ook strandvonder en klokluider.
Hij was ook degene die met de nodige egards twee schoppen op een kruiwagen naar het ere-comité bracht, onder andere bestaande uit de heren Calland en ’s-Jacob, voor het steken van “De eerste spade” toen in 1866 de Nieuwe Waterweg gegraven werd.

De laatste sluiswachter was Dirk Vreugdenhil, tevens veehouder. Hij bleef ongehuwd en uit zijn nalatenschap werd een perceel weiland aan de Nederlands Hervormde Kerk in Maasdijk geschonken.

Op de foto boven zien komt kaasboer Cor Robbemond langs bij de sluiswachter Vreugdenhil met zijn paardekar vol kaas, boter, eieren en klompen. Het sluiswachtershuis werd in de volksmond ook wel “De Hondestomp” genoemd, volgens zeggen omdat er een hofhond rondliep die zijn staart grotendeels was kwijtgeraakt…

1700 Maasdijk sluiswachterhuis Spuidijkje 2 (1930)

Boven: de woning gezien vanaf de overkant van de watergang.

Spui 1919 IMG_5412 ret 1024

Boven: Het Oude Spui zoals getekend op de plattegrond van de Oranje buitenpolder in 1919. Het sluiswachtershuis is de meest rechtse van de 3 getekende bouwsels. Omstreeks 1940 is het sluiswachtershuis afgebroken en later is ook de loop van de watergangen ter plaatse aangepast.

Deze marker komt voor in: