Religie & onderwijs

3-oude-pastorie

1400 - 1500 - Oude Pastorie (circa 1930)

Toon streetview

Deze pastorie, een middeleeuws gebouw, stond destijds aan wat nu de Pompe van Meerdervoortstraat is.
De pastorie stond ongeveer 300 meter van de Dorpskerk, de plek waar in de middeleeuwen de door gravin Machteld gestichte kerk stond.
Dit was ongebruikelijk want meestal woonde de pastoor dicht de kerk. Een historische verklaring hiervoor is nog niet gevonden.
Na de hervorming namen ‘s-Gravenzandse dominees hun intrek in het pand.

Het oudste deel stak een stuk boven de andere gebouwen uit. De muren daarvan waren opgetrokken uit hergebruikte 13e eeuwse kloostermoppen. Op de bovenverdieping van dit gebouw was een ruimte die waarschijnlijk een huiskapel geweest moet zijn.

Gezien de bouwstijl, met onder andere kenmerkende rondboogvensters, moet dit deel van de pastorie gebouwd zijn in de tweede helft van de 15e eeuw. Bij de sloop werden op de muren middeleeuwse wandschilderingen aangetroffen die erop duidden dat dit deel van het gebouw vroeger een religieuze functie had.

Rond 1950 was het gebouw onbewoonbaar geworden.
De bewoners zakten door de vloeren, de kelder stond onder water en het behang bladderde van de muren. terwijl het houtwerk van de bedsteden en ook de muren vol zaten met zwam.

In 1958 is de zogenaamde “Oude Pastorie”, ondanks de monumentale waarde, gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw.