Religie & onderwijs

dia-owk-2811

1587 - Oude dorpsschool

Toon streetview

De oude dorpsschool stond aan het Plein, aan de overzijde van de kerk. Na de reformatie lag het bestuur in handen van de kerk. De schoolmeester had er vele banen naast, zoals koster, voorzanger, klokkenluider en begrafenisdienaar.

Het is niet bekend wanneer het oude schooltje gebouwd is, maar vermoedelijk was dit eind 16e eeuw. In de Franse tijd is de school aan de invloed van de kerk onttrokken en is het door het gemeentebestuur overgenomen. Daarmee was het een openbare school geworden. Na anderhalve eeuw was het gebouw dusdanig slecht geworden, dat besloten werd een nieuwe school te bouwen aan Schoollaan, een zijlaan van de Herenstraat.

In 1824 verloor het oude schooltje zijn functie, maar het heeft nog tot in de jaren 80 van de vorige eeuw dienst gedaan als onder andere opslag van olie voor touringcarbedrijf VIOS. Bij de sloop van de hallen van VIOS is ook dit oude schooltje verdwenen.