Weg- & waterwegen

OranjesluisB-1k 1024

1675 - De Oranjesluis (1925)

De Oranjesluis werd in 1675 aangelegd om de waterstand in het Westland te kunnen reguleren via het Amersgat dat op de Maas uitmondde.

Bij laag water (eb) in de Maas kon water worden geloosd. Bij hoog water (vloed) kon zoet water worden ingelaten om het boezemwater te verversen.
Dit was nodig voor de opkomende tuinbouw in het Westland, maar onder andere ook om de Orangerie van het slot Honsholredijk te kunnen begieten.
Dat was een van de redenen waarom Prins Wilem III, de toenmalige stadhouder van Holland en later ook koning van Engeland er bij de Hoogheemraden van Delfland op aandrong om deze sluis te bouwen.