Religie & onderwijs

Oude gemeentehuis en school

1871 - Links het gemeentehuis, Rechts de openbare school (1920)

In 1866 wordt besloten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis met daarnaast een openbare school.
Tot die tijd werd school gehouden in het koor van de hervormde kerk.

Pas in 1871 zijn gemeentehuis en school voltooid.
Het hoofd van de school woont op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

In de raadsvergadering van 22 december 1933 wordt besloten de openbare school op te heffen, vanwege het beperkte aantal leerlingen (43) dat de school nog bezoekt en de kosten niet meer opwegen tegen het nut.
Bovendien moeten gemeente en rijksoverheid vanwege de recessie sterk bezuinigen.

Er wordt nog beroep aangetekend, maar dat wordt bij besluit van Koningin Wilhelmina van 28 augustus 1934 ongegrond verklaard.
En daarmee is de sluiting van de school een voldongen feit.

Met Naaldwijk wordt een overeenkomst gesloten dat kinderen die hier niet meer naar de openbare school kunnen, door de openbare school daar zullen worden opgenomen.

In januari 1946 verzoeken 30 ouders voor 51 kinderen de gemeente een nieuwe openbare school te stichten. Dit verzoek wordt echter door de onderwijsinspectie afgewezen.
In april 1955 volgt een nieuw verzoek, nu van 36 ouders, voor 63 kinderen.

In 1957 keurt de onderwijsinspectie een bouwplan voor 3 lokalen goed en zo wordt in september 1959, 25 jaar na sluiting van de eerste openbare school, een nieuwe school geopend aan de Rembrandtstraat.

De nieuwe school aan de Rembrandtstraat

In 1977 opent een nieuwe openbare basisschool “De Vlieten” haar deuren.

 

 

Deze marker komt voor in: