Religie & onderwijs

Ontmoetingskerk (circa 1980)

1969 - Ontmoetingskerk (circa 1980)

Toon streetview

Op 30 juni 1969 is de Ontmoetingskerk in gebruik genomen als nieuwe Gereformeerde kerk voor de wijken Loosduinen en Wakldeck.

Het ontwerp van de kerk is van architect G. Drexhage. Een gebouw dat niet alleen bestemd is voor samenkomsten op zondag maar dat ook ten dienste staat van een gehele woonwijk. Behalve een kerkzaal, zijn er in het gebouw vele andere ruimten die zich voor allerlei doeleinden lenen.

Het gehele complex omvat in hoofdzaak de volgende ruimten: Een ontmoetingsruimte, gelegen op straatniveau. Aansluitend daaraan de kerkzaal, waarvan de vloer 1.70 meter hoger ligt. Een onderverdieping, gedeeltelijk geprojecteerd onder de kerkzaal en verder uitgebouwd in de richting van de Aaltje Noordewierstraat.

Kerkzaal
De kerkzaal is voorzien van vijf, door middel van looppaden gescheiden, vaste bankblokken welke rond het liturgisch centrum zijn geplaatst. Zij bieden plaats aan circa 700 personen. De banken zijn alle bekleed met een paarse stof. Het liturgisch centrum is verhoogd en bekleed met een zogenaamde Wengé strokenvloer.

Om de kerkzaal ook voor andere doeleinden te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor koor- of orkestuitvoeringen, kan de kansel hydraulisch geheel in het podium wegzinken en zijn avondmaaltafel, katheder en doopvont los opgesteld. Voorts is in de kerkzaal een orgelbalkon aangebracht waarop het ‘Peter Conacher orgel’ is geplaatst.Met name voor invaliden, rolstoelen en materiaal is er een hefplateau gebouwd dat het niveauverschil (1.70 meter) overbrugt tussen de vloer van de ontmoetingsruimte en de kerkzaalvloer.

Eind juni 2013 is de Ontmoetingskerk gesloten en vinden de vieringen plaats in de Abdijkerk.

Deze marker komt voor in: