Religie & onderwijs

316 NOORDKERK

1904 - Noorderkerk

In 1867 werd in ’s-Gravenzande de Gereformeerde Gemeente opgericht. Eerst werd gekerkt in een huis aan het begin van de Naaldwijkseweg. Niet lang daarna werd voor de eredienst een kerkgebouw aan het molenslop (De Pieter Heusstraat) in gebruik genomen.

Begin 1901 werd een voorstel ingediend om een nieuwe kerk te bouwen, gekozen werd voor een terrein aan de Langestraat.
In 1902 werd de bouw van een kerk met pastorie aanbesteed voor een bedrag van f 29.900,-.

In augustus 1904 werd het nieuwe kerkgebouw aan de Langestraat in gebruik genomen. In 1924 werden, in verband met ruimtegebrek, twee galerijen in de kerk aangebracht. In de oorlog werd de pastorie door de Duitsers gevorderd.

Later werd de kerk uitgebreid met een bijgebouw en gemoderniseerd. In de jaren 70 van de vorige eeuw wordt de torenspits
door brand verwoest en wordt een nieuwe spits teruggeplaatst.
Nu maakt het kerkgenootschap deel uit van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande.