Landbouw

Nolweg 00b Nolwoning 1925 1024

1500 - De Nolwoning / Nolboer op hoek Maasdijk/Nolweg (1925)

De Nolwoning aan het begin van de Nolweg moet één van de oudste, zoniet de oudste boerenhoeve in het Honderdland en daarmee van Maasdijk zijn. Deze woning en hoeve “Op de Nol” wordt in het kaartboek van Maasland in 1570 gedocumenteerd, maar aangezien de locatie al omstreeks 1250 is ontstaan bij de aanleg van de Nieuwe Delflandse dijk, de huidige Maasdijk, tussen de Nol en ’s Gravenzande is het niet onwaarschijnlijk dat deze hoeve daar al veel eerder is opgericht.

Nolwoning1200-spf 1024

Boven: Deze afbeelding uit het kaartboek van Maasland toont de Nolwoning in mei 1570. Landmeter Jan Potter schrijft er bij: “Dit lant hebbe ic ghemeten … doer anwijsen van Ariaen Cornelis zoen upte Nol, bruicker van H.”.  Met H wordt bedoeld de strook linksonder langs de Vliet. Alhoewel de Nolwoning waarschijnlijk eeuwenlang één van de weinige boerderijen in het Honderdland is geweest pachtte deze boeren hun  land in de Oudecampspolder van de Duitse Orde. Wat opvalt is dat het pad langs den Noldijck lager ligt dan de dijk zelf. De dijk is later deels afgegraven en daarop is de huidige Nolweg aangelegd.

Tot ca 1990 is het aanzicht van de ingang van de Nolweg nauwelijks veranderd. Aan de Maaslandse kant was er weiland met grazend vee, aan de Naaldwijkse kant ontstonden vanaf 1900 kleinschalige tuinbouw bedrijven. Daarna is het landelijk historisch karakter van de Nolweg echter ingrijpend aangetast door de aanleg van de  bedrijventerreinen Coldenhove en Honderdland.  De Nolwoning, toentertijd bewoond door de familie L. Sonneveld, is afgebroken om plaats te maken voor een fantasieloze “blokkendoos” : Hotel Westland (foto onder)

SONY DSC