Wonen

Maasland, Nw. Huis ter Lucht (A-01360-1-72)

1913 - Kerkweg met Nieuw Huis ter Lucht (1937)

Toon streetview

In 1912 stuurde de gemeenteraad een rondschrijven naar diverse Maaslandse verenigingen, waarin advies werd gevraagd over het oprichten van een woningbouwvereniging en de bouw van een aantal woningen.

Er was een groot tekort aan woningen in die jaren. Er werd zelfs gesproken van een ‘noodtoestand’.
De diverse verenigingen in het verzuilde Maasland gaven allen de gemeenteraad de goedkeuring om zelf een woningbouwvereniging op te starten en tevens de verbetering van de volkshuisvesting ter hand te nemen. Dit vanwege het benodigde startkapitaal.

Hiervoor werd bij het Rijk ƒ 40.000,- geleend. In 1913 werden de eerste woningen opgeleverd, gebouwd door aannemer Jacobus van der Vlugt. Voor de som van ƒ 37.319,-
De achterste rij woningen, grenzend aan de trambaan werden verhuurd voor ƒ 2,35 per week. De hoekhuizen tien cent duurder.

Ten slotte werd in 1918 de woningbouwvereniging ‘Maeslandtsluijs’ opgericht met als doel: het verbeteren van de volkshuisvesting te Maasland.