Wonen

naaldwijk-0033-p

1156 - Naaldwijk, Dorpsplein (circa 1910)

Toon streetview

De oudste vermelding van Naaldwijk dateert uit 1156 wanneer Unarch van Nadelwich genoemd wordt als getuige van de graaf van Holland. De Van Naaldwijks hebben waarschijnlijk de kerk van Naaldwijk gesticht want zij hadden het patronaatsrecht in bezit. In het ambacht het Opstal stond hun kasteel.

In 1261 kocht Hugo II van Naaldwijk het ambacht Honselersdijk en andere bezittingen in Monster, De Lier en Maasland. Willem I van Naaldwijk verplaatste in 1306 zijn residentie naar het kasteel van Honselersdijk. De Van Naaldwijks hadden een sterke machtspositie in Naaldwijk, maar zij waren geen ambachtsheer. Dat waren de Van der Woerds, die hun kasteel hadden op de Hoge Woerd.

Later komen de ambachtsrechten in bezit van het geslacht Van Polanen en zo via vererving bij de Van Nassau’s. Koning Willem-Alexander draagt nog steeds de titel Heer van Naaldwijk.

Het gebied van de parochie Naaldwijk, dat groter was dan het ambacht Naaldwijk, werd in 1418 als hoge heerlijkheid uitgegeven aan Hendrik van Naaldwijk en werd een zelfstandig baljuwschap. De erfopvolgers van de Van Naaldwijks, de Van Arenbergs, verkopen in 1612 het gehele bezit aan Frederik Hendrik van Oranje-Nassau.