Vrije tijd

De Timmerwerf

2000 - Museum De Timmerwerf

In 1642 kocht Jacob Pouwelszoon van Dijck midden in De Lier een pand. Hij wilde er een timmerzaak beginnen.
Het pand was niet met stro maar met leien gedekt. Daarom heette het sinds jaar en dag ‘het leien huis’.
Jacob moet goed verdiend hebben: het staat in de belastingkohieren bekend als één van de duurste huizen.
Onze Jacob was een vaardig vakman: hij verbouwde het pand, toen al meer dan tweehonderd jaar oud, tot timmerzaak annex woonhuis.

Vanaf 1642 is er in de timmermanszaak onafgebroken getimmerd voor kleine en grote opdrachtgevers.
Maar de timmerman uit die tijd had ook nog eens zo’n acht molens uit de omgeving in onderhoud.
Het vervoer was in die dagen natuurlijk niet gemotoriseerd, maar toch niet minder gestroomlijnd dan nu.
Als timmerman Jacob een groot karwei had, vervoerde hij vanuit een slootje naast zijn huis de onderdelen zoals zware balken of roeden voor hooibergen en molens per schuit.

De Timmermanszaak ca. 1920

Nu is de Timmerwerf een museum.
Het pand is nog volledig origineel en bevat een schat aan gereedschappen uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Bovendien bevindt zich in de collectie specifiek gereedschap voor onder meer de bouw en het onderhoud van molens en de vervaardiging van houten pompen om drinkwater uit de grond omhoog te halen.

De werkplaats is na de restauratie in 1998 intact gebleven en geeft het gevoel dat de timmerman elk moment vanuit het  woonhuisje kan binnenlopen.
Het museum biedt niet alleen een historische inkijk in het werk van de timmerman, maar laat dit oude ambacht echt herleven.

De aan de werkplaats verbonden woning (met woonkamer, keuken en bijkeuken) die in de stijl van 1900 is ingericht, ademt de sfeer van eeuwen geleden.

Op de Voorzolder, de ruimte boven de werkplaats, is rond gereedschappen en voorwerpen uit De Timmerwerf een expositie ingericht met als hoofdthema’s de bouw van hooibergen, het boren van houten waterpompen en het onderhoud aan molens.
In een licht- en geluidsshow wordt het verhaal van De Timmerwerf verteld.
Daarnaast is een collectie timmermans- gereedschap te zien, waaronder enkele unieke exemplaren.
Via een interactief  Tv-scherm is het mogelijk een database te raadplegen met aanvullende gegevens.

Deze marker komt voor in: