Oorlogen

1-munitieloodsen

1950 - Munitieloodsen in het bos (1995)

Na de oorlog, in de vijftiger jaren, moest de familie Van Rijckevor­sel, de zuidelijke helft van het Staelduinse bos waarin  Duitse bunkerdorpen lagen, verkopen aan de Staat der Nederlanden.  Defensie bouwde in dit deel een twintigtal munitieloodsen bestemd voor tijdelijke opslag van per schip vanuit Amerika en Engeland aangevoerde munitie. Dit deel van het bos werd daar­door verbo­den gebied.

Na grote inspanningen lukt het uiteindelijk om tot een overeenkomst met defensie te komen waarbij de provincie en de Westlandse gemeenten 1 miljoen gulden betalen voor het zuidelijk deel van het bos. Uiteindelijk vindt op 17 maart 1987 de officiële overdracht plaats van het voormalige munitiecomplex aan de stichting het Zuid Holland Landschap, waardoor bereikt wordt dat ook dit deel van het Staelduinse bos toegankelijk wordt voor de algemene recreatie. Rond het jaar 2000 zijn deze loodsen afgebroken.

Deze marker komt voor in: