Wonen

monster-0172-p

ca. 1000 - Monster, Kerkplein (circa 1970)

Toon streetview

De oudste geschiedenis van Monster gaat terug tot de Vroege Middeleeuwen. In de duinen en in de buurt van de watertoren zijn sporen vanaf de 6de eeuw gevonden. De oudste bewoningssporen in het dorpscentrum dateren uit de 8ste en 9de eeuw. De eerste vermeldingen van de naam dateren uit de 12de eeuw.

De kerk van Monster is ouder want in de kerk zijn bouwsporen uit de 11de eeuw gevonden. De Monsterse parochiekerk bediende de hele kuststrook vanaf de Maasmond tot aan Wassenaar. Alle kerken in dat gebied zijn afsplitsingen van Monster.

Monster heette vroeger waarschijnlijk Maasmuiden (aan de monding van de Maas), want in archiefbronnen komt de naam Masamuthon voor. Aan de kerk is op een gegeven moment mogelijk een kapittel verbonden wat ook wel Monasterium werd genoemd en die naam zou later verbasterd zijn tot Monster.

Dat werd de nieuwe plaatsnaam, want door verlanding van de Maasmonding lag Monster niet meer aan de Maas.
Het bestuur van het ambacht was in handen van de adellijke familie Van Monster. In het begin van de 14de kwam het bestuur in handen van de familie Van Polanen, die in 1295 het goed en kasteel Polanen van graaf Floris V in leen kregen.