Wonen

maaslanda

ca. 1200 - Maasland, 's Heerenstraat (1906)

Toon streetview

Het gebied van Maasland was in de Middeleeuwen een Koningsdo¬mein, dat beheerd werd door een graaf. Bij deze grafelijke hoeve heeft mogelijk een burcht gestaan, op de plaats van de dorpskerk. In 985 geeft Koning Otto III het domein Maasland in volle eigendom aan graaf Dirk II van Holland. Op de plaats van de burcht werd een kerk gebouwd. Deze kerk met haar rechten wordt in 1241 door graaf Willem II aan de Duitse Orde geschonken.

De Duitse Orde is één van de geestelijke ridderorden, die tijdens de kruistochten is gesticht. Aan die Duitse Orde wordt in 1243 een kasteel met bijbehorend landgoed geschonken, gelegen in de Oude Campspolder aan de Herenlaan. In 1365 verhuizen zij naar het dorp Maasland, waar zij de beschikking krijgen over het oude grafelijke huis dat verbouwd wordt tot de Com¬mandeurshof.

Het grondgebied van Maasland is in de loop der tijd nogal afgenomen: in 1570 door de afscheiding van Schip¬luiden en in 1614 van Maeslantsluys, nu Maassluis. Maasland was vanouds een landbouwgemeente, waarbij de veeteelt het belangrijkste was. De tuinbouw in het Maaslandse gebied is afgebouwd (gras voor glas). De tuinbouw die er was is bij de gemeentelijke herindeling van 2004 naar Westland gegaan.