Weg- & waterwegen

Tienplagen-1k 1024

1250 - De Maasdijk (1918)

Toon streetview

Als Maasdijkers spreken over De Maasdijk is dat altijd een beetje verwarrend, omdat ze zowel de dijk als zodanig kunnen bedoelen die ca 1250 is aangelegd, maar net zo goed het dorp Maasdijk dat pas vanaf ca 1850 deze naam heeft gekregen.  Daarvoor was men gewoon over de beide aanliggendepolders Honderdland en Oranjepolder te spreken.

De foto toont de Maasdijk in 1918 toen het wegdek nog bestond uit zand met wat grind en ook de meeste op- en afritten nog onverhard waren. Links zien we de zogenaamde “Tien Plagen”. Een blok van 10 huurwoningen dat omstreeks 1905 was gebouwd in het Honderdland met op de achtergrond de gereformeerde kerk (1905). Links zien we net nog de lintbebouwing in de Oranjepolder.

Maasdijk scan 3 pf 1024

Boven: op deze foto heeft de fotograaf zich omgedraaid en kijkt nu richting Oranjesluis waar ook al diverse woningen langs de Vliet waren gebouwd. Achterin zien we het postkantoor en de Verkade straat.