Wonen

maasdijk-0037-p

1850 - Maasdijk (circa 1910)

Het Honderdland was oorspronkelijk buitendijks gebied in het uitstroomgebied van de Maas ten zuidwesten van Lierambacht. Het werd in 1252 als ontginningsambacht uitgegeven aan Oger van Hoek, en kwam via vererving en huwelijkspolitiek uiteindelijk in 1434 in bezit van Willem van Naaldwijk. In 1644 werd de Oranjepolder aangelegd door Frederik Hendrik. In het begin van de 19de eeuw werden het Honderdland en de Oranjepolder opgenomen in de gemeente Naaldwijk. Pas vanaf 1850 werden het Honderdland en de Oranjepolder samen met de naam “Maasdijk” aangeduid.

Van oudsher was het gebied rond de Oranjesluis de strategische plaats voor een dorpskern vanwege het kruispunt van wegen en vaarroutes. Daar waren een bakkerij en een rijwielhersteller gevestigd, daar stonden het Hervormde kerkje (1898) en de Oranjeschool (1924). In 1919 besloten de toenmalige eigenaren, de dames Van Loon, om de Oranjepolder te verkopen aan de pachters en inwoners. Dat maakte de weg vrij voor grootschalige woningbouw met als eerste stap de Oranjestraat in 1924.

Tussen 1940 en 1945 werd het hele gebied rond de Oranjesluis ontruimd voor de aanleg van de Duitse verdedigingslinie in het Westland als onderdeel van de Atlantikwall.
Deze loop van de geschiedenis bepaalde dat vanaf 1945 het eerder zo verspreid gelegen dorp Maasdijk zich sterk begon te ontwikkelen rond het nieuwe centrum in de Oranjepolder.