Oorlogen

d9d95ca0-5883-c3cb-fe3b-3aab5d945ee4_resize

Midden in het beschermde natuurgebied ‘Vinetaduin’ liggen Nederlandse kazematten uit 1914-1918, een Nederlandse geschutbatterij uit 1937-1940, een Duitse kustbatterij uit 1940-1945 en een Amerikaans communicatie station uit 1967. Met andere woorden: alle krijgsperioden uit de vorige eeuw hebben hier hun sporen achterlaten.

Het duin, oorspronkelijk geheten: ‘Spanjaardsduin’, dankt zijn naam aan de Duitse Marine Kust Batterij Vineta. De vier kanonnen van de batterij van 15cm waren al in juni 1940 in gebruik als bescherming van de Rotterdamse haven en ondersteuning van de geplande Duitse aanval op Engeland (Seelöwe). Later werd de batterij zwaar uitgevoerd met een gangenstelsel en bomvrije bunkers als onderdeel van de Atlantikwall.

Het Vinetaduin is een beschermd natuurgebied, rijksmonument en slechts beperkt toegankelijk voor het publiek. Rondleidingen en open dagen worden georganiseerd door het Zuid-Hollands Landschap.

Deze marker komt voor in: