Weg- & waterwegen

Nolweg laad-loskade2-pf4 1024

1850 - Los en Laadwal Nolweg ( ca 1925)

Langs de Vliet onder langs de Maasdijk waren drie los – en laadwallen om de aanvoer en afvoer van goederen over het water mogelijk te  maken. Er was er een bij de Oranjesluis, een bij de Verkadestraat en de derde was gesitueerd bij de Nolweg voor de boerderij van de Nolboer.
Deze kade  werd vooral gebruikt voor aan- en afvoer van allerhande agrarische producten naar de boeren en tuinders in de omgeving van de Nolweg, het Nollaantje en het achterliggende gebied.

Bij de loswal was een bord aangebracht met daarop de regels en verordeningen om de bedrijvigheid ter plaatse in goede banen te leiden. Jammer genoeg is de foto niet scherp genoeg om de tekst op het bord te ontcijferen. Sommige regels laten zich natuurlijk wel raden, bijvoorbeeld dat men na het laden en lossen van zaken als zand en mest de kade weer netjes aangebezemd achter moest laten. Ook zal er op gestaan hebben dat men bepaalde tijden aan moest houden om geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden.

Nolweg laad-loskade1 1024

Deze foto die dateert van omstreeks 1920. Het tafereel is het laden van een schuit aan de kade bij de Nolweg. We kijken op de Vliet vanaf het erf van de Nolboer. De meest rechtse vrouw is met zekerheid herkend; dit is namelijk Leentje v/d Ende. Zij was op dat moment dienstbode bij de Nolboer Jan Sonneveld. De andere personen moeten wel inwoners van de Oranjepolder zijn geweest uit de omgeving van het Nollaantje, en misschien nog een enkele varensgast.

Lettend op de bomen en de kleding moet de foto gemaakt zijn in het najaar, en dat klopt met de lading op de schuit, want dat zijn hoogst waarschijnlijk aardappelen. In het midden staat de schipper met een notitieboekje en een potlood in de hand. Blijkbaar moest hij noteren van welke personen en hoeveel lading er aan boord kwam. Op de voorplecht ligt een soort scheepstoeter die nodig was om te waarschuwen dat de bruggen opgehaald moesten worden.

 

Deze marker komt voor in: