Wonen

Lazarushuis

1594 - Lazarushuis

Toon streetview

Een ziekte die wij alleen nog maar van verre buitenlanden kennen, is melaatsheid oftewel lepra. In de Middeleeuwen kwam die ziekte hier nog voor en de lijders werden ‘leprozen’ of ‘lazarussen’ genoemd. Lazarus was een Bijbels figuur die aan lepra leed en die later heilig is verklaard door de r.k. kerk. Deze ziekte werd veelal gezien als een straf van God en de zieken werden gedwongen om in afzondering van hun familie te wonen, in een leprozen- of Lazarushuis.

Ook Naaldwijk kende zo’n Lazarushuis. Het stond op de kruising van de ‘s-Gravenzandseweg en de Opstalweg, zoals te zien is op het kaartje. Deze afbeelding is van het jaar 1594 en staat in het kaartboek van het Oude en Nieuwe gasthuis te Delft.

Het lage stenen gebouwtje met een deur in het midden is gedekt met riet en staat in een driehoekig stukje grond op het kruispunt, wat omheind is met een eenvoudig hek en bomen. Of het een kapelletje bevat, is aan het gebouwtje niet af te zien.

Wanneer het is gebouwd en hoe lang het er heeft gestaan is niet bekend. De melaatsheid nam in de loop van de 17e eeuw sterk af en vermoedelijk is het in die tijd ook afgebroken. Op de kaart van Kruikius uit 1712 is er dan ook geen gebouwtje meer te zien.

Deze marker komt voor in: