Kastelen & buitenplaatsen

1975-villa-ockenburg

1650 - Villa Ockenburg (1975)

Toon streetview

Omstreeks 1650 kocht de arts en dichter Jacob Westerbaen een stukje duinlandschap van 22 ‘morgen’ waarin enkele boerenhofsteden lagen en één ervan verbouwde hij tot zijn landhuis. Er rondom legde hij zijn fraaie landgoed aan in de formele stijl (rechte paden, strakke perken)  waarin vele kruiderijen. Rond het jaar 1840 werd de formele aanleg vervangen door de vroege landschapsstijl. (vloeiende lijnen en glooiende gazons). Alleen de kaarsrechte oprijlaan naar de Monsterseweg herinnert nog aan het grondplan van 1650

Het landgoed ontleent zijn recreatieve waarde aan de beleving van cultuurhistorische elementen, de natuurwaarde en de ruimtelijke en landschappelijke betekenis van het gebied. Het beslaat nu ruim 26 hectare en maakt sinds 1990 deel uit van het Beschermd Natuurmonument en Habitatrichtlijngebied “Solleveld”. Het landgoed heeft de bestemming ‘ Bospark’.

Het landgoed heeft na Westerbaen vele eigenaren gekend. In 1931 kocht de gemeente het voor de prijs van 900.000 gulden en werd het voor het publiek opengesteld. Het landhuis werd als jeugdherberg gebruikt tot 1994. Na jaren van verval is de villa in 2015 overgedragen aan De Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) en heeft als doelstelling de villa te behouden. De villa met een bescheiden aanbouw wordt een compact restaurant annex evenementen locatie.

Meer info… 

Villa Ockenburg in 1654

1654 - Villa Ockenburg in 1654