Landschap

Segmeer in Meer en Bosch

1600 - Het Segmeer in Meer en Bosch (2016)Fotograaf: Eckhardt Fotografie

Toon streetview

Archeologische vondsten geven aan dat het gebied al rond 1500 voor Christus bewoond werd. De oudste vermelding in de archieven is rond 1280 en spreekt van Winendael en Winendaelermeer.  Het landgoed wordt voor het eerst genoemd bij een verkoop in 1606 onder de naam Meerwooninge.

Latere akten spreken van Wijndaelermeerwoning. Pas in 1754 wordt de naam Meer en Bosch gebruikt. In de 18e eeuw wordt het landgoed ingericht volgens de barokstijl met een rechthoekig padenpatroon. Later zijn er veranderingen  aangebracht  in de landschapsstijl met slingerende paden.

Het landgoed heeft begin 19e eeuw gefungeerd als opvoedingsinstituut voor verwaarloosde jongeren. Zij krijgen onderwijs op agrarisch gebied. Het is een initiatief van notaris J.G.Le Sage Ten Broek, een fervent strijder voor de R.K.Kerk.

Het landhuis wordt later weer een boerderij.  In 1943 krijgt de gemeente  Den Haag het landgoed in bezit. Na de Tweede  Wereldoorlog wordt de oorlogsschade hersteld en in 1959 wordt het openbaar wandelgebied.

In 1966 wordt de boerderij door brand verwoest, maar de gemeente heeft alles gerestaureerd. De boerderij staat sinds 1967 op de Rijksmonumentenlijst.

Taverne Meer en Bosch

Fotograaf: Eckhardt Fotografie