Landbouw

landbouw in Loosduinen

1820 - Land- en tuinbouw in Loosduinen (circa 1970)

De agrarische ontwikkeling van Loosduinen in de 19e eeuw is goed te zien in het gebruik van de beschikbare gronden:
1820 tuinbouw 104 ha. landbouw 271 ha. weilanden 1574 ha.
1923 tuinbouw 544 ha. landbouw 75 ha.weilanden 972 ha.

Uit de jaarverslagen van 1872 t/m 1923 blijkt dat de veeteelt en landbouw belangrijk waren. De stand van de tuinbouw is niet altijd vermeld maar de hoeveelheid vee en de situatie van de landbouw is in elk verslag te vinden. De veestapel in 1872 bestond uit 1223 melkkoeien en vaarzen, 198 kalveren en pinken, 220 schapen, 66 geiten en bokken, 211 varkens en 24 springstieren. In dat jaar werd op 280 ha. aardappelen geteeld, op 77 ha. granen, 8 ha. peulvruchten en vlas 3 ha.

Er veranderde niet veel. De varkenshouderij breidde uit tot in 1905 800 stuks en op 3 ha. werden suikerbieten geteeld.

Na de annexatie in 1923 liep ook het boerenbedrijf ten einde.