Landbouw

Lamkeshoeve

Ca. 1750 - Voorgevel Lamkeshoeve met de familie van Nierop (1878)Collectie: Jaarboek 2010, Historische Vereniging Maasland, F.W. van Ooststroom, pag. 61-72

De oudste afbeelding van de boerderij is te vinden op de kaart van Potter uit 1570. Er hoorde toen een stuk land bij dat liep vanaf het dorp Maasland door de Commandeurspolder en de Duifpolder tot aan de Vlaardingse Vaart. Wellicht zijn er nog muurgedeelten van een zestiende- of zeventiende-eeuwse voorganger.

De boerderij is gelegen op een kreekrug. Dit is een met zandige klei gevulde vroegere kreekbedding die door inklinking van het omliggende veen als een verhoging in het landschap is komen te liggen. De boerderij zelf is een mooi voorbeeld van een achttiende-eeuwse boerderij uit Midden Delfland. De modernisering heeft de traditionele indeling niet veel aangetast

De familie Van Nierop bewoont de boerderij sinds 1771. Toen verhuisde Ary van Nierop vanuit Vrijenban naar de Duifpolder. Het melkveebedrijf van zijn nazaat A. van Nierop is enkele jaren geleden beƫindigd. Het gebouw wordt nu als woning gebruikt. De rieten dakbedekking is weer teruggeplaatst en de stal is verbouwd tot een aparte woning.