Wonen

kwinsheul-0049-p

ca. 1200 - Kwinsheul, Heulbrug (Circa 1927)

Toon streetview

Kwintsheul heeft een eigenaardige ontstaansgeschiedenis. Het dorp ligt op een kruispunt van polders en boezemland. Voor de herontginning van het gebied na de 12de-eeuwse overstromingen werd de Gantel in de lengte bedijkt. Tussen Wateringen en Kwintsheul werd de Gantel afgedamd door een dwarsdijk, die op oude kaarten nog te herkennen is als Oude Hoge dijk. Deze dijken zijn aangelegd door Monster en daarom werden deze dijken de grens van het ambacht Monster.

Voor de ontginning en afwatering van het gebied werden de Holle Watering en Lange Watering gegraven. Op het punt waar deze wateren op elkaar aansloten begon men met de aanleg van de Wateringveldsepolder in oostelijke richting en de aanleg van de Broekpolder in westelijke richting. Langs de kades van deze polder ontstond bewoning waaruit Kwintsheul ontstond. Het grondgebied van het dorp was echter verdeeld over drie ambachten. Het zuidelijk en oostelijk deel behoorde bij Wateringen, het westelijk  deel bij Naaldwijk en het noordelijke deel bij Monster.

De kern van Kwintsheul had sinds 1870 een eigen kerk, dus het was één dorp, verdeeld over drie gemeenten. Aan deze toestand kwam een einde toen in 1957 tot ieders tevredenheid Kwintsheul in zijn geheel aan gemeente Wateringen werd toegewezen. Sinds 2004 hoort het dorp bij gemeente Westland.