Wonen

Kraayenstein

1973 - Kraayenstein (1979)

Toon streetview

De wijk Kraayenstein is gebouwd tussen 1973 en 1981. Kraayenstein wordt begrensd door de Lozerlaan, de Loosduinse Uitleg, de Willem-III straat, de Margaretha van Hennebergweg en de Escamplaan. In de qua oppervlakte betrekkelijk kleine wijk wonen ongeveer 4500 mensen.

Het is een misverstand te menen dat de locatie van de woonwijk Kraayenstein dezelfde zou zijn als van de vroegere buitenplaats Kraayenstein. De laatstgenoemde is in geen velden of wegen meer terug te vinden op de huidige sportvelden van Madestein. De woonwijk Kraayenstein zelf ligt met de vroegere buitenplaats Kraayenstein in het zogenoemde Zwarte Poldertje. Die Zwarte Polder was sinds 1900 een groot tuinbouwgebied.

Het Huis Kraayenstein zelf wordt reeds in de 17e eeuw genoemd als ‘een extra schoone welgeleegen en aangename Buitenplaats”.  In 1845 was jhr. Daniel Hooft Jacobsz. eigenaar en omstreeks 1860 vestigde zich aldaar de bekende Loosduinse adellijke familie Van der Goes. Uiteindelijk werd het bijna 60 ha grote buitengoed rond 1900 in gedeelten verkocht en, zoals reeds gesteld, als tuinbouwgrond ingericht.

Drie tuinderswoningen aan de Monsterseweg, herinneren nog aan die tijd met als bewoners de families Van der Gaag en Van Beveren. De eerste woning ligt schuin tegenover het bruggetje naar Ockenburgh, de derde op de hoek van de Monsterseweg en de Madesteinweg.

Tuindersgebied voor bebouwing Kraayenstein (1970)

1970 - Tuindersgebied voor bebouwing Kraayenstein (1970)

Deze marker komt voor in: