Handel & middenstand

Poeldijk kolenhandel en kolenvervoer.

1900 - Kolenhandel (1960)Collectie: Familie Smit-Van Koppen

Vanaf het begin van de 20e eeuw werden in het Westland kolen gebruikt voor de verwarming van de kassen.
Kolen die met treinwagonladingen vanuit Limburg naar het Westland werden vervoerd.

Vanuit de wagons werden zij overgeladen in de bekende Westlandse pramen. Dit vond o.a. plaats langs de Nieuweweg in Poeldijk tussen de Irenestraat en de Voorstraat. Daar lag het hart van de Poeldijkse kolenhandel met bedrijven als Paalvast, Van Dinten en de Brabander.

Nabij de Irenestraat had het spoor een aftakking naar de Nieuwevaart, zodat de wagons langs het water kwamen te staan.
Door middel van een goot werden de kolen vanuit de wagon in een schuit geladen en deze bracht de kolen dan naar de tuinders. Het was natuurlijk zwaar en vuilwerk en alleen geschikt voor de sterken onder ons.

1900 - Kolen tijdperk (1960)

Bij het overladen gebeurden het natuurlijk ook dat er kolen naast de goot in het water terecht kwamen, deze werden er dan door mensen die het niet zo breed hadden s ‘avonds of in het weekend met een dreg eruit gehaald, zodat ook zij voor weinig geld warm konden zitten.

Met de komst van stookolie en het aardgas is dit eind jaren 60 voorbijgegaan.
Sloten zijn gedempt, nieuwe wegen aangelegd. Het spoor is in 1968 opgeheven en de rails is verwijderd.
De kolenschippers zoals Alleblas, De Brabander en Greve zijn niet meer, evenals de kolenhandelaren.
Het was een tijdperk dat voorbij is en wat ons resteert zijn de foto’s en herinneringen.