Weg- & waterwegen

Kloosterslop

1600 - Kloosterslop (ca. 1950)

Recht tegenover de Domkerk ligt het zogenaamde Kloosterslop.
De legende wil dat er een onderaardse gang liep van de Dom naar het klooster van kasteel Boekestein aan de Burgerdijkseweg.
Een klooster heeft er echter nooit gestaan en archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat ook deze gang nooit heeft bestaan.

Het slop lag er al in de zestiende eeuw en vormde destijds de toegang naar de achterliggende landerijen.

Het werd in de achttiende eeuw aangeduid met de naam Corsenslop, mogelijk omdat één van de aanwonenden of de eigenaar van de landerijen Cors heette.

Luchtfoto van het Kloosterslop