Religie & onderwijs

kerkpastorietwoudt1900

1500 - Kerk en pastorie van 't Woudt (1900)

Gezicht op de pastorie en de hervormde kerk van het kerkdorp ‘t Woudt. Op de oude foto is rechts een vlonder te zien. Deze waterovergang bestaat uit een stevige houten plank en een leuning. De vlonder vormde een onderdeel van het oude kerkenpad door de Woudse Polder. Dit pad liep van de Woudselaan in Den Hoorn naar de kerk van ’t Woudt.

Na de Tweede Wereldoorlog is deze route in onbruik geraakt en zijn de waterovergangen verdwenen. Een kerkenpad aan de westzijde van het dorp is tot de jaren zestig van de vorige eeuw in gebruik gebleven.

Op de oude afbeelding is goed te zien dat er veel knotwilgen langs de sloten hebben gestaan. De hoge iepen rond de kerk zijn na 2003 allemaal gekapt vanwege de iepziekte. Op de foto is in de oostelijke muur van de kerk de spitsboog waar te nemen, die vanaf omstreeks 1500 de verbinding vormde naar het koor. Helaas is dit deel van de kerk in 1831 gesloopt om plaats te maken voor een begraafplaats.

In 1970 heeft de overheid ’t Woudt aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’. De kerk en de pastorie zijn net zoals de andere oude panden in het kerkdorp rijksmonumenten. Het betreft een uniek bebouwingspatroon, dat gedurende eeuwen ongewijzigd is gebleven. Het fietspad achter de pastorie verbindt vanaf 1969 ‘t Woudt met de Zwethkade.

Het weiland ten zuiden van de kerk en de pastorie werd in de Late Middeleeuwen ’t goidts campgen’ genoemd. Oorspronkelijk maakte dit land deel uit van het grondbezit van de parochie ‘t Woudt.