Religie & onderwijs

KathKerk1872

1872 - Katholieke Kerk (ca, 1900)

De gebroeders Van Rijn, die in de tweede helft van de 19e eeuw in boerderij Vreeburch aan de Kerklaan woonden, wilden voor de katholieken uit De Lier en omgeving een eigen kerkje stichten.
Zij kregen daartoe toestemming van de bisschop van Haarlem nadat ze hadden toegezegd de bouw- en onderhoudskosten te zullen financieren.

Ze kochten vervolgens niet alleen de grond voor de kerk, maar ook twee huisjes aan de Dorpsstraat.
Deze werden afgebroken, waarna de broers een nieuwe brug over de Lee lieten aanleggen, waardoor een uitpad naar het dorp ontstond.
In 1872 was het kerkje voltooid, ingezegend en toegewijd aan de in 1867 heilig verklaarde martelaar van Gorcum: Leonardus.

In 1929 kreeg de gestaag gegroeide katholieke gemeenschap van De Lier toestemming van de bisschop van Haarlem om een zelfstandige parochie te worden met een eigen pastoor.
De bestaande kerk was onderhand aan een grote restauratie toe en moest bovendien worden uitgebreid. Ook moest er een pastorie worden gebouwd.

Volledige nieuwbouw bleek te duur waarop men besloot om het werk in fases uit te voeren.
Het priesterkoor werd gesloopt en daarvoor in de plaats werd nieuwbouw gepleegd.
Het deel van de kerk dat werd gehandhaafd werd opgeknapt en ontdaan van de toren.
De nieuwe kerk werd ingewijd op 13 maart 1930.

De Katholieke kerk van 1930

In 1956 werd de Lierse katholieke kerk afgebouwd tot wat ze nu is. Het aantal parochianen bedroeg inmiddels 900.

De huidige Katholieke kerk uit 1956

In 1967 werd de parochieraad opgericht en werden er verschillende werkgroepen gevormd. Ook kreeg men een eigen parochieblad: ‘Ons Torentje’.
Tevens werden lectoren en lectrices aangesteld.

In de tachtiger jaren is de parochieraad vervangen door een werkgroepenoverleg.
In 2002 werd een samenwerkingsverband aangegaan met de parochies van Schipluiden, Den Hoorn en Maasland als federatie “Sion”, welke samenwerking echter in augustus 2006 werd beëindigd en de Lierse parochie weer zelfstandig werd.