Landschap

Kapteijnlaan / Duifpolderweg

Ca. 1500 - Reliëfinversie Kapteijnlaan of Duifpolderweg (2016)

Al wandelend/fietsend kan men langs de Maaslandse Kapteijnlaan of Duifpolderweg soms aanmerkelijke hoogteverschillen in het landschap waarnemen. Men noemt dit reliëfinversie, d.w.z. omkering van het reliëf, waarbij een kreek- of stroombedding die aanvankelijk lager lag dan het omringende land uiteindelijk hoger dan de omgeving kwam te liggen.

Tijdens de vorming van zo’n kreek werd veen weggeslagen en vulde de bedding zich geleidelijk met zand- en kleideeltjes. Die deeltjes namen de plaats in van het veen. Door eeuwenlange bemaling werd water onttrokken (in 1459 werd al een Duif- of Duyfmolen vermeld) en ging het land (in)klinken.

De kreek verdween en de bedding van zand of klei klonk veel minder snel in dan het omliggende land (veen). Zo kwam het maaiveld (veel) lager te liggen dan de oorspronkelijke bedding. Langs en in het wegdek van de Kapteijnlaan of Duifpolderweg zijn die nu hoger gelegen beddingen nog duidelijk herkenbaar (zie de ogenschijnlijke ‘knik’ in het wegdek).