Oorlogen

Maasland, Sluispolder (A-01472-1-72)

1944-1945 - Maasland, Foppenpolder

Om luchtlandingen van de geallieerden te voorkomen moesten in 1944 in het gehele landelijke gebied van Maasland palen worden geplaatst. De Maaslanders werden opgeroepen die “tijdelijke arbeid” te verrichten met als stok achter de deur: geen palen, dan inundatie.

De werkzaamheden moesten op bevel van de bezetter uitgevoerd worden door mannelijke ingezetenen.
Volgens de ‘Vordering van arbeidskrachten’ gold voor de mannen het volgende: “Eigen schoppen moeten worden medegebracht, waarvoor vergoeding wordt gegeven”.
Vervolgens vermeldde de vordering: bij niet-nakoming van de verplichting zal dit aan de Weermachtsbevelhebber moeten worden gerapporteerd”.

In april 1944 werden de Sluispolder en de Foppenpolder onder water gezet.
Voorjaar 1945 volgden de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder.
Veel koeien die in de eerste oorlogsjaren van elders in Maasland waren ondergebracht moesten nu als gevolg van de inundaties her en der bij boeren in het Westland worden ondergebracht.

Deze marker komt voor in: