Kastelen & buitenplaatsen

De Hoefwoning vanuit het noorden

Ca.1200 - Op de kaart van Kruikius (1712) wordt de ‘Oude Schans’ nabij de Hoefwoning nog weergegeven. De Hoefwoning vanuit het noorden.

Toon streetview

Dit was een adellijk huis, een ridderhofstede, dat in de leenkamer van Holland al in 1267 wordt genoemd. Het stond er toen reeds en is van oudere datum, ook al, omdat in 1225 reeds een Hendrik v.d. Velde wordt genoemd. Dit stamhuis van de edelen V.d. Velde – een belangrijk geslacht in Holland – moet kort voor 1685 zijn gesloopt.

In dat jaar waren ter plaatse, behalve de boerderij, nog slechts de grondslagen en grachten te zien. Over de juiste ligging van Huis te Velde bestaat reeds lang verwarring, Aangenomen werd en wordt nog wel, dat Huis te Velde lag op de plaats waar nu de boerderij met de naam ‘Huis te Velde’ is gesitueerd. (Klein Huis te Velde/Hoenderpark).
Naamsverwisseling (verwarring) van een verdwenen kasteel met boerderij in de directe omgeving kwam wel vaker voor. Het waren met name 18e-eeuwse schrijvers als L. van Ollefen die e.e.a. verkeerd interpreteerden en tot op de huidige dag worden aangehaald.

De werkelijke ligging van Huis te Velde was enkele honderden meters noordelijker van de boerderij met dezelfde naam. De juiste ligging van Huis te Velde is af te leiden uit de genoemde leenkamer van Holland en de 10e penning van 1561. Uit de 10e penning blijkt dat Huis te Velde lag in het 24e weer. Dit weer ligt direct ten zuiden van de boerderij met de naam ‘De Hoefwoning’, bewoond door de familie Nell (Parallelweg).

Op de kaart van Delfland van Floris Balthazar (1611) staat in het 24e weer een ronde gracht afgebeeld. De kaart van Delfland van Kruikius (1712) vermeldt op deze plaats een ‘Oude Schans’. Ook bij ‘De Hoefwoning’ trad in het verleden naamsverwisseling met een voormalig kasteel op.

Bron: Jaarboek 1990, Hist. Ver. Maasland, K. Boschma e.a., pag. 16 – 42

Deze marker komt voor in: