Landschap

Honderdland-1750-DSC03549-pf-1024

1240 - Het Honderdland op de kaart van Kruikius 1750

Voorlopige tekst

Het Honderdland ontstond toen omstreeks 1240 de Nieuwe of Delflandsche  Maasdijk werd aangelegd vanaf de Nol tot aan ’s Gravenzande. Op de kaart van Kruikius van 1750 is het Honderdland ingesloten door de Leeweg (boven) , de Noldijk / Nolweg (onder), de Oude Dijck of Aertsdijk (rechts) en de Maasdijk (links).

De schrijfwijze van Kruiius: ’t Honter Lant geef een aanwijzing voor de oorsprong die waarschijnlijk luidt: Huntenesserlant. Een nes is buitendijks land, en een hunt of hont is een deel van een morgen als oppervlaktemaat. Er zijn nog andere schrijfwijzen bekend, zoals ’t Hoenderlant en Thonderlant.

Het tegenwoordige Honderdland is aan de rechter bovenkant iets groter omdat het driehoekig gebied tussen de Oude Dijk en de Rijksweg A20 er ook toe gerekend wordt.

Lange tijd was het Honderdland in gebruik voor landbouw. Vanaf begin 1800 was er een sterke opkomst van de tuinbouw en werd het gebied gaandeweg overdekt met glas. Vanaf 2000 krijgt het Honderdland gefaseerd een nieuwe bestemming tot bedrijventerrein.