Kastelen & buitenplaatsen

Maasland, Hofdijk (A-05454-scan-1-72)

ca. 1200 - Muurresten vermoedelijk van het poortgebouw in de bermsloot van de Herenlaan, aangetroffen bij de verbreding van de Herenlaan in 1971 (foto: BOOR)

Toon streetview

In 1241 schonk de toenmalige graaf Willem II (1228-1256) het patronaatsrecht van de kerk van Maasland aan de Ridderlijke Duitsche Orde.
Op 16 april 1243 schonk het echtpaar ridder Dirk van Coldenhove en zijn vrouw Hadewijch hun bezittingen, gelegen in de Oude Campspolder eveneens aan de Ridderlijke Duitsche Orde.

Deze orde was oorspronkelijk een geestelijke ridderorde, ontstaan in de tijd van de kruistochten en verleende humanitaire en geestelijke bijstand aan de kruisvaarders.
Naast landerijen omvatte het bezit in Maasland ook een stenen huis wat een complete middeleeuwse adellijke vestiging was met personeel en verdere toebehoren.

Het kasteel behoorde oorspronkelijk bij een horige hof die daar vanaf de tiende/elfde eeuw heeft gelegen.
Aan de Herenlaan kwam zodoende het Duitsche huis te staan, maar na 1365 werd een nieuw huis betrokken, gebouwd naast de kerk in het dorp.

Deze marker komt voor in: