Weg- & waterwegen

Heulbrug

eind 17e eeuw - Heulbrug (ca. 1965)

De Heulbrug is eind 17e eeuw of begin 18e eeuw aangelegd en gaf naast de Kaaibrug en de brug bij de Witte Poort, die tot dan toe de enige bruggen over de Lee waren, toegang tot de vlas-, akker- en weilandgebieden die zich aan de overkant van de Kijckerweg langs de Breë Lee uitstrekten.

Er liep er ook een voetpad vanaf de brug naar Naaldwijk, het zogenaamde Naaldwijkse voetpad.
Het pad liep schuin door de weilanden en akkers met zes “vondels” (losse bruggen of plankiers) over de sloten naar de boerderij waar nu dierenpension Dijckhorst is ondergebracht.

Na de aanleg van het tuinbouwgebied “De nieuwe tuinen”, dat gereed kwam in 1875,  is het pad omgelegd en verhard en vormt het nu de weg met de naam “Nieuwe Tuinen”.

De brug is in de loop der jaren verschillende malen vernieuwd.
Doordat in de jaren zestig van de vorige eeuw de houten leuningen wit waren geschilderd kreeg het in de volksmond al gauw “de witte brug”.

Bron: 125 jaar Nieuwe Tuinen; In zeven sloten tegelijk; door  K. F. van Dijk