Weg- & waterwegen

station-wsm-coll-tvs

1883 - W.S.M. station (1905)

Op 30 juli 1881 werd de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (W.S.M.) opgericht. Doelstelling was de aanleg en exploitatie van een stoomtramwegennet in het Westland.

In 1883 was de lijn Poeldijk – Monster – ’s-Gravenzande gerealiseerd. De tram reed dwars door de Monsterse dorpskom. Een groot obstakel was de bocht Kerkplein-Choorstraat.

Pas in 1929 kwam er een aangepast traject. Het Monsterse centrum werd stoomtram vrij. De tram reed voortaan langs de nieuwe provinciale weg (de huidige Emmastraat).

Tramgebruikers kochten in eerste instantie hun kaartjes in het koffiehuis aan de Herenstraat. Later kwam aan de Emmastraat het Monsterse station.
Met de komst van de bus verdween het personenvervoer en door de vrachtwagen het goederenvervoer.
Het Monsterse station werd buiten gebruik gesteld en maakte plaats voor een brandweerkazerne.

Bron: A.P. van Vliet, ‘Het W.S.M.-station’, in: Veranderend Westland 54-55.