Oorlogen

Het Schefferkamp

1954 - Het Schefferkamp (ca. 1965)

Door het uitbreken van de Koude Oorlog kwam er ten behoeve van de luchtverdediging behoefte aan een barakkenkamp in de omgeving van het Westland en een geschikte locatie werd gevonden in De Lier.
Op 3 december 1953 ging de Lierse gemeenteraad akkoord met de verkoop van 6.61.40 hectare grond aan de Hoefweg aan de Staat der Nederlanden.
Omdat de gemeente zorgde voor waterleidingen, een persgemaal, een zuiveringsinstallatie en een uitweg naar de Hoefweg, kreeg het daarvoor het recht op terugkoop.

Na de overdracht van de grond werd met de bouw van 22 overwegend houten gebouwen begonnen, die in 1954 in gebruik werden genomen.
Naast legerbarakken was er een kantoor, een basismagazijn, een mobilisatie-magazijn, een werkplaats en een garage.
Het kamp werd vernoemd naar de in Nederlands-Indië gesneuvelde vaandrig vliegwaarnemer J.F. Scheffer, Ridder in de Militaire Willems-Orde 4e klasse.

De in het kamp verblijvende soldaten waren onder meer belast met het bemannen en bedienen van het kustradarstation ‘Rotterdam’ in Hoek van Holland.
Daarnaast werd er in 1956 een opleidingsschool gevestigd voor gevechtsleiders, supervisors en radarbedienaars
Uiteindelijk bestond het kamp uit 31 barakken.
Er verbleven gemiddeld 255 man, alsmede tien honden van het Luchtmacht bewakingskorps (LBK).

In 1974 werden de eisen waaraan de gebouwen op het kamp moesten voldoen verhoogd en werd er voorspeld dat er onder de huidige omstandigheden nog 10 jaar gebruik van gemaakt kon worden.
In latere jaren verbleven de militairen steeds minder ’s avonds op het kamp waardoor de druk op de voorzieningen afnam.
Bij het halfjaarlijks hygiënisch rapport in 1988 meldde de kazernecommandant dat het kamp hygiënisch zwaar onvoldoende scoort, bouwvallig en een ‘vervallen rotzooi’ is.
Toen op 1 juli 1994 de 422 Infanterie Beveiligings Compagnie als laatste bewoner werd opgeheven, werd het kamp gesloten.

Na de sluiting van het militaire kamp, werd het terrein in maart 1995 als asielzoekerscentrum in gebruik genomen.
Hiertoe werden enkele barakken gesloopt en de meest geschikte gebouwen aangepast.

In eerste instantie bood het AZC plaats aan 215 personen, maar omdat de toestroom van asielzoekers eind jaren 90 weer toenam, werd met de toenmalige gemeente De Lier overeengekomen dat het opvangcentrum AZC De Lier tot 2004 mocht blijven bestaan.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloot daarop om op dezelfde locatie een nieuw centrum te realiseren met 6 prefab woongebouwen, die onderdak boden aan 360 asielzoekers.

Omdat het nieuwe asielzoekerscentrum door het COA als een ‘modelcentrum’ werd beschouwd, kwamen er regelmatig ministers, burgemeesters en andere verantwoordelijke personen uit binnen- en buitenland op bezoek in het centrum.

Luchtfoto van het AZC

Op 1 augustus 2003 werd het centrum gesloten en werden de porto-cabines voor het goede doel naar Albanië gebracht.
De grond werd via de Dienst der Domeinen verkocht aan de gemeente De Lier.
De gemeente Westland heeft het terrein vervolgens in 2018 verkocht aan een tuinbouwbedrijf.

Deze marker komt voor in: