Handel & middenstand

Oude postkantoor

1903 - Dientje van Buuren en de postbestellers voor het eerste officiële postkantoor (1910)

Tot 1891 worden de dan nog weinige postzendingen afgehandeld door een “brievengaarder van 64 jaar oud” die zijn kantoor naast de winkel houdt, gescheiden door een houten schot.

In dat zelfde jaar vraagt het gemeentebestuur aan de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid een rijkstelegraafkantoor met telefoondienst te mogen inrichten.

Omdat de winkel van de brievengaarder daarvoor niet geschikt is, stelt men voor het telegraaf- en telefoonkantoor in het gemeentehuis te vestigen.

De inspecteur der telegrafie Van Eldik komt op 24 december 1891 naar De Lier om de lokaliteit die als Rijkstelegraafkantoor is aangeboden, én de voor de bediening voorgestelde personen, te keuren.

De lokaliteit wordt goedgekeurd, de voorgestelde beambten echter niet.
Na overleg met de inspecteur wordt vervolgens J.A. Winter, een gepensioneerde onderwijzer, benoemd, met een jaarwedde van 100 gulden.
Het kantoor vindt een plekje naast de raadzaal.

In 1901 wordt mejuffrouw Dientje van Buuren aangesteld als plaatsvervangend brievengaarder.
Zij houdt kantoor in het hulppostkantoor in een pand aan de Dorpstraat, naast het Kaaspakhuis, waar dan ook de telefoondienst wordt gevestigd.

Dientje voor het hulppostkantoor en twee postbestellers

In 1903 wordt zij benoemd tot telefoniste en brievengaarder en wordt de telefoondienst ondergebracht in haar woning, een pand aan de Dorpstraat, naast de kruidenierswinkel van Van Vliet.
Naast Dientje, waren nog twee postbestellers in dienst.

In 1917 koopt de gemeente de woning van Dientje en is het eerste officiële Lierse postkantoor een feit.

In 1915 zijn er in Nederland 75.000 abonnees op het net aangesloten. De ‘Naamlijst voor den Telefoondienst’ stond in een boek van 754 pagina’s.
Hoeveel Lierenaars in de beginjaren van de telefonie de beschikking hadden over een telefoon is niet bekend.

In 1928 werd een nieuw postkantoor gevestigd in een pand aan het begin van de Hoofdstraat.
Het pand werd door de P.T.T. gehuurd van de gemeente.

Het nieuwe postkantoor met woonhuis voor de kantoorhouder.

In 1938 waren voornamelijk bedrijven en ondernemers aangesloten op het landelijke telefoonnet, zoals blijkt uit onderstaande pagina van het telefoonboek uit dat jaar.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

In 1962 waren alle telefooncentrales in Nederland geautomatiseerd en was de telefoniste overbodig geworden.

In 1976 werd het postkantoor gevestigd in een pand in de nieuwbouw naast het nieuw gebouwde gemeentehuis.
Het nu verlaten postkantoor en de bijbehorende woning werden in 1990 afgebroken.