Kastelen & buitenplaatsen

421 GRAF HOF

ca. 1200 - Kaart uit 1712 met de plaats van het grafelijke hof

De graven van Holland hadden in de middel-eeuwen een residentie in ’s-Gravenzande.
Gravin Machteld had hier van ongeveer 1235 tot 1267 zelfs haar hoofdverblijf. Ze ondertekende hier een aantal oorkonden in de periode van 1249 tot 1266. Lang was niet bekend waar dit grafelijke hof lag.

In 1309 verblijft graaf Willem III op de grafelijke hof waar hij, zoals beschreven staat  “te Poeldunen bute ‘s Gravensande “, belangrijke besprekingen voert. Dit poeldunen slaat op duinen gelegen aan de rand van het water van de Poel. De grafelijke hof zou in 1418 tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten met de grond gelijk gemaakt zijn door de inwoners van Den Briel.

Op grond van uitgebreid archiefonderzoek was geconstateerd dat het grafelijke hof op een perceel grond aan de westkant van de Poelpolder zou hebben gelegen. Archeologisch onderzoek in de jaren 1986-1989 heeft uitgewezen dat daar in de Poelpolder een negen meter brede slotgracht is aangetroffen. Het opgegraven aardewerk dateerde uit de 2e helft van de 13 e eeuw en er werden veel delen van 13e en 14e eeuwse kloostermoppen, wat middeleeuws muurwerk en een gave granieten gepolijste schaal gevonden.

Deze marker komt voor in: