Religie & onderwijs

Maasland, herv. school (A-02277-1-72)

1961 - Hervormde lagere school in de Stationsstraat (1961)

Toon streetview

Door de onderlinge twist tussen gemeenteleden en scheiding der geesten hadden de hervormde leerlingen geen eigen school meer en gingen noodgedwongen naar de openbare school.

In 1894 werd de school aan de Vleeresteeg, de latere Stationsstraat geopend met drie lokalen, brede gangen en 88 leerlingen.
Het leerlingenaantal groeide en de school werd te klein.

Door de oorlog werd de nieuwbouw vertraagd.
In 1958 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de nieuwe school aan de Hildegaarde.
De nieuwe school was een gebouw in T-vorm met aan alle kanten licht.

In 1966 kwamen er twee noodlokalen bij.
In 1975 krijgt de school de naam ’t Spreeuwenest naar de bijnaam ‘spreeuwen’ voor de Maaslanders.
In 2009 werd het gebouw gesloopt en in 2016 kwamen er woonhuizen en winkels voor in de plaats.

1965 - CBS ’t Spreeuwenest aan de Hildegaarde. (ca. 1965)

Bronnen: Jaarboek 2013, Hist. Ver. Maasland, G.R. Leijsen, pag. 21-48
en: Twee Gezichten van… Midden-Delfland, T. Werner-Berkhout, pag. 118-119