Handel & middenstand

Voorheen Vergulde Valk met dorpspomp

17e eeuw - Rechts de voormalige herberg 'De Vergulde Valk' (1900)

Op de hoek van het Kerkplein en de Molenstraat in Monster stond al in de zeventiende eeuw, maar wellicht nog eerder, herberg De Valk, ook wel De Vergulde Valk genaamd.

Veel uiteenlopende activiteiten vinden in die tijd in de herberg plaats.
Het ambachtsbestuur vergadert er, maten en gewichten worden er geijkt en aan de armen wordt laken, brood en turf uitgedeeld.

In de 20e eeuw is het pand enkele generaties in bezit geweest van de familie Troost, die er rookwaren, koffie en thee verkocht en er een fietsenzaak had.

In 1996 is het gebouw gesloopt.
De werkgroep Oud-Monster heeft bij die gelegenheid een noodopgraving verricht.
De opgravingsresultaten hebben nog eens aangetoond dat er in Monster al heel lang bewoning is geweest.

In dezelfde stijl als het oude gebouw is ter plekke een nieuw pand verrezen.