Handel & middenstand

Herberg aan de brug

1500 - Herberg aan de brug

Een van de belangrijkste herbergen uit de zestiende en zeventiende eeuw was de Herberg aan de Brug.
Zo genoemd naar de dichtbij gelegen Kaaibrug.
Hij wordt al in 1551 genoemd, maar zal ongetwijfeld ouder zijn geweest.
In oude archieven komt ook vaak de naam Rechthuis voor, omdat de lokale overheid daar vergaderde en rechtsprak.
In de zestiende eeuw werd ook gesproken van ‘In het Holl’.
In 1555 was Jan Jans in de Craen waard in deze herberg en kreeg de herberg de naam ‘De Craen’
Vanaf ongeveer 1660 stond het bekend als Herberg ‘De Valk’ of ‘De Vergulde Valk’.
Het perceel liep van de A.D. Vosstraat tot aan de Lee. Er behoorde ook een schuitenhuis bij.

Omstreeks 1800 ging, na ruim honderd jaar in het bezit geweest te zijn van de familie Boekesteyn, de herberg over naar Fincent Disselkoen. In die tijd moet het oude gebouw vervangen zijn door een nieuw pand.
Wanneer de herbergfunctie is gestopt, is niet bekend.
Volgens een brief uit 1815, die achter de hanenbalken is gevonden, logeerde hier de toenmalige schoolmeester, Ary Kolling.

Toen het monumentale pand omstreeks 1971 dreigde gesloopt te worden, heeft burgemeester Bouman nog getracht het te behouden en er een bibliotheek van te maken. Hij had ook al de naam bedacht: Het Boekhuis.
Helaas is dat niet gelukt.