Religie & onderwijs

Geref kerk 1905  1024

1905 - Gereformeerde kerk Maasdijk (1905)

De Gereformeerde kerk Maasdijk werd opgericht in 1904.
Op 18 december 1905 werd het nieuwe kerkgebouw in het Honderdland ingewijd. Rechts naast de kerk staat de pastorie.

In de jaren daarvoor werden kerk- of evangelisatie diensten gehouden onder de hoede van de gereformeerde kerk in De Lier in het gebouwtje van “De Vereniging tot verbreiding der waarheid” , dat geopend werd in 1888 als zondagsschool voor de kinderen, en dat vanaf 1900 ook de School met den Bijbel huisvestte.  GereformeerdeKerk 1927 1024

Boven: deze foto toont de kerk nadat deze in 1927 belangrijk was uitgebreid met een soort middenschip met een tweede ingang ( links op de foto) waardoor het aantal zitplaatsen ca 3 maal vergroot werd.

Onder: een opname van de bouwactiviteiten. Links zien we het nieuwe schoolgebouw van de School met den Bijbel dat in 1909 was gebouwd. Door deze locatie achter de kerk kreeg deze school ten onrechte de naam van een gereformeerde school te zijn, temeer daar in 1924 de hervormde gemeente een eigen hervormde school bij de Oranjesluis had gesticht.

GerefKerkAanbouw1927Pf1 1024

Geref kerk orgel 1930 pf 1024

Boven:  het interieur van de kerk omstreeks 1930. Wat opvalt is het imposante orgel, kennelijk waren de Gereformeerden erg gesteld op een goede begeleiding van de gemeentezang. Recht vooruit staat de preekstoel met daarbij het doopvont dat zeer regelmatig gebruikt werd.

De kerk groeide door kinderrijke gezinnen zo snel dat ondanks de uitbreiding de plaatsen in de kerk elk jaar opnieuw moesten worden toegewezen. Elk gezin had een eigen bank met een aantal zitplaatsen, en dat was niet altijd genoeg voor alle gezinsleden. Zelfs niet toen in 1950 met een galerij het aantal zitplaatsen tot 520 was uitgebreid. Kort voor aanvang van de dienst werd een rode lamp op de preekstoel ingeschakeld. Vanaf dat moment waren de plaatsen vrij en kon ieder gaan zitten waar nog een plekje over was.

In 1967 werd de nieuwe gereformeerde kerk aan de Prinsenlaan in gebruik genomen. Het oude gebouw deed daarna jarenlang dienst als opslagplaats voor de Bescherming Bevolking (BB). Heden ten dage is het in gebruik als bedrijfsverzamelpand en van buiten nog vrijwel in de authentieke staat.

Voor de geschiedenis van de Geformeerde kerk Maasdijk wordt verwezen naar “100 jaar in woord en beeld” uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum.  ISBN: 90-77645-01-2 mei 2004.