Religie & onderwijs

Maasland, Geref. kerk Doelstraat (A-05327-1-72)

In 1851 werd de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Gemeente van Maasland een feit.
Vele gelovigen waren het niet eens met de gang van zaken in de Hervormde Kerk.

In 1888 splitste in Maasland een grote groep leden zich uit onvrede van de Hervormde Kerk af.
Deze scheuring, Doleantie genoemd , was een landelijk fenomeen.

Er ontstond inclusief de in 1851 afgescheidenen een vrijwel gelijk gestemde kerk, met zo’n 600 leden.
De dolerenden kochten land van de Duitsche Orde aan het eind van de Doelstraat en bouwden daar in 1889 een kerk op. In 1899 werd besloten een stuk aan de kerk te bouwen. Er waren inmiddels 850 gelovigen!

Kort na 1930 begon de aanbouw erg slecht te worden en dreigde te verzakken. In de jaren veertig werd besloten een nieuwe kerk te bouwen.
Nadat in 1958 de nieuw gebouwde kerk in gebruik was genomen, begon men in 1960 met de sloop van het oude kerkgebouw.

Deze marker komt voor in: