Religie & onderwijs

Geref.Kerk De Lier 1928

1924 - Gereformeerde Kerk De Lier (1928)

In 1834 luidde een geschil tussen dominee Hendrik de Cock uit Ulrum en het Provinciaal kerkelijk bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk tot de Afscheiding, waarbij een aantal gelovigen de Hervormde kerk wegens leergeschillen de rug toekeerde.
Overal in het land ontstonden groepjes Afgescheidenen.

Zo ook in De Lier, wat in januari 1845 leidde tot de vorming van een gemeente, die bijeenkwam in een, nu gesloopte, woning aan de Heulstraat.

rechts de boerderij op het Heitje, waar de afgescheidenen kerk hielden

De leden van de Lierse groep waren tamelijk zwaar op de hand en hadden onderling veel ruzie. Pas met de komst in 1856 van de eerste predikant, ds. W.H. Gispen, trad een zekere rust in.

De gemeente groeide gestaag door en er ontstond behoefte aan een eigen kerkgebouw.
En zo verrees in 1857, op de plek van het huidige partycentrum ’t Centrum, de eerste kerk; het later zogenoemde ‘kleine kerkje’.

Interieur van het “kleine kerkje”.

Na de doleantie (2e kerkscheuring van de Nederlands Hervormde kerk) van 1886 verenigden de afgescheidenen en de dolerenden zich in 1892 tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Tussen 1856 en 1902 zijn aan deze groeperingen zeven predikanten verbonden geweest.
Met de komst van ds. Heeres in 1903 brak een nieuwe periode aan.

De gemeente bleef groeien en in 1923 werd er grond aangekocht op de hoek van de Emmastraat en Wilhelminastraat voor de bouw van een nieuwe, grotere kerk.
Op 15 juni 1923 werd de eerste steen gelegd en op 5 maart 1924 werd de Kerk in gebruik werd genomen.

De gereformeerde kerkgemeente groeide echter nog steeds en daarom werd besloten tot de bouw van een tweede kerk aan het Jan Vermeerplein.
In 1965 werd deze “Johanneskerk” in gebruik genomen.


De Johanneskerk kort na de oplevering.
Ter onderscheiding van deze kerk kreeg de al bestaande kerk de naam “Vredekerk”.

Door de kerkverlating die zich in de jaren negentig manifesteerde is de Johanneskerk in 2003 weer afgestoten en niet lang daarna afgebroken.
Tegelijkertijd werd de Vredekerk gemoderniseerd, om te voldoen aan de nieuwe inzichten met betrekking tot functionaliteit en geloofsbeleving.

De gereformeerde kerkgemeente trad in 2004 toe tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).