Religie & onderwijs

wt-0299-p

1910 - Gereformeerde kerk

Toon streetview

De Afscheiding in 1834 en de Doleantie (1886) waren afscheidingsbewegingen binnen de Nederlands Hervormde kerk. Deze twee afgescheidenen vonden elkaar in 1892 onder de noemer Gereformeerde Kerken in Nederland. In Wateringen/Kwintsheul was hier weinig van te merken.

De paar gezinnen die deze nieuwe richting volgden, moesten naar de Naaldwijkse kerk. Door groei van het aantal gereformeerden ontstond er vraag naar een eigen gebouw. In 1909 werd gestart met diensten in de Openbare School in Wateringen, aan de Schoollaan. Hoewel het maar om 11 gezinnen ging, ontwierpen ze plannen voor de bouw van een kerk. Die kwam om een perceel van ouderling S. Alblas.

In augustus 1910 werd de kerk in gebruik genomen. Het bood ruimte aan 90 personen. In de jaren vijftig werd de kerk te klein, en werd aan de Pieter van der Plasstraat in Wateringen een opvolger gebouwd. De kerk aan de Heulweg verloor in 1962 zijn functie. De toren werd verwijderd en nadien was het in gebruik als kleine fabrieksruimte.

Deze marker komt voor in: