Religie & onderwijs

Maasland, Geref. School,Klim-op (A-01979-1-72)

De school aan de Doelstraat werd al gauw te klein. Gelukkig kon er in 1910 achter de toenmalige gereformeerde kerk een stuk grond van de Duitsche Orde worden aangekocht. Hier werd een school van 4 lokalen gebouwd, met in het midden het bekende torentje met de bel.

Door voortdurende groei moesten steeds allerlei aanpassingen worden gedaan. Eerst aan de linkerkant de latere klassen 1 en 2 en later aan de rechterkant de klassen 4 en 6. In 1968 werd het karakteristieke middengedeelte gesloopt voor o.a. een gemeenschapsruimte.

Bij de laatste verbouwing verdween de bel. Zouden dat de oude belhamels hebben gedaan?
In 1975 kreeg de gereformeerde school een eigen naam: ‘Klim-op’.

Deze marker komt voor in: