Wonen

Oude gemeentehuis De Lier

1871 - Oude gemeentehuis (circa

Toon streetview

Eeuwenlang had de plaatselijke overheid vergaderd in het Rechthuis, herberg De Valk.
Maar in het midden van de 19e eeuw wordt de behoefte aan een eigen gebouw te groot. Bovendien is er dringend schoolruimte nodig voor de Lierse jeugd.

Er wordt een plan ontworpen, dat in beide behoeften voorziet: de bouw een gemeentehuis en een (openbare) school met onderwijzerswoning.

Oude gemeentehuis en school
links het gemeentehuis; rechts de openbare school

In 1871 wordt het raadhuis in gebruik worden genomen.

Maar De Lier groeit door en daarmee het aantal ambtenaren en al snel moeten er meerdere kamers door verschillende disciplines worden gebruikt.
Een kantoorruimte dient tevens als bodekamer en wachtkamer tijdens de openingsuren en de burgemeesterskamer doet tevens dienst als vergaderruimte, raadzaal en trouwzaal.

In september 1954 komt het gebouw van de voormalige openbare school naast het gemeentehuis vrij, omdat de V.G.L.O-school die er tot dan toe in gevestigd was elders onderdak vindt.
Er worden dan twee afdelingen in de voormalige klaslokalen gehuisvest.

Tegen de jaren zeventig wordt de nood nog nijpender en wordt er naast het gemeentehuis een noodgebouw neergezet.

aanbouw bij het gemeentehuis

Nieuwbouw is dringend nodig, maar de plannen willen allemaal niet vlotten.

Als begin jaren zeventig de bejaardenflat “Bleijenburg” wordt gebouwd bestaat er behoefte aan een loop/fietsbrug naast het gemeentehuis. Althans zo zijn de plannen.

De burgemeester ziet dan zijn kans schoon en weet de planontwikkelaar zover te krijgen dat hij het voorgestelde tracé voor de brug zodanig verlegt dat het exact over het grondgebied loopt waar het oude gemeentehuis op staat.
Dat heeft het gewenste effect.

Er worden dan ook in korte tijd plannen gemaakt voor een nieuw gemeentehuis, dat in 1976 in gebruik wordt genomen.
Al met al heeft het oude gemeentehuis, in meer of mindere mate, honderd jaar dienst gedaan.

 

Deze marker komt voor in: