Weg- & waterwegen

gjavanmarrewijkstraat1928

1927 - G.J.A. van Marrewijkstraat (1928)

Toon streetview

Op 5 november 1919 werd in Den Hoorn – toen nog gemeente Hof van Delft – de Woningbouwvereniging Sint Willibrordus opgericht. Voorzitter werd J.A. van der Krogt, secretaris was G.J.A. van Marrewijk.
Op 8 december 1924 kocht het bestuur voor 4 gulden per meter een stuk grond aan de Dijkshoornseweg. Hier kwamen zestien arbeiderswoningen, die in 1927 werden opgeleverd. De kosten bedroegen f 52.550,-. De straat kreeg de naam G.J.A. van Marrewijkstraat.

Een jaar eerder was een plan met achttien arbeiderswoningen, eveneens aan de Dijkshoornseweg, de Sint Willibrordusstraat, gereedgekomen. Beide straten zijn er nog steeds. De woningen zijn meerdere malen gerenoveerd. Van Marrewijk was in Den Hoorn een gezien man. Naast tuinder bekleedde hij talloze maatschappelijke functies, zoals bestuurslid en medeoprichter van de Delftsche Groentenveiling; hij zat in het r.k. kerkbestuur, was lid van de gemeenteraad van Hof van Delft en richtte de Onderlinge Brandverzekering op.