Kastelen & buitenplaatsen

Frankische centrale boerderij (curtis Maasland)

12e eeuw - In de rode cirkel op de kaart moet het oorspronkelijke centrum van Maasland gelegen hebben.

Toon streetview

Dit huis lag vermoedelijk in de buurt van het huidige Willem Pijperplein, Maassluis. In de onmiddellijke nabijheid ervan moet ook de eerste Maaslandse (houten) kerk hebben gestaan.

Bij overstromingen in de twaalfde eeuw is deze nederzetting geheel weggespoeld; er is nooit iets van teruggevonden. De weggevaagde dijk is later noordelijk om het gevormde stroomgat opnieuw aangelegd en vormt sindsdien ter plaatse een sterke knik. Deze nederzetting moet het oorspronkelijk centrum van het dorp Maasland zijn geweest.

Nadat toestemming was verleend een nieuwe kerk te bouwen op de plaats waar deze, in het dorpscentrum van het huidige dorp, thans nog staat, is daar het nieuwe dorpscentrum van Maasland ontstaan.

Enkele van de genoemde centrale boerderij (curtis) afhankelijke kleinere boerderijen (mansi) werden in de 13e eeuw door de graaf verkocht. Ter plaatse in de nabijheid daarvan werden door nieuwe eigenaars met grachten omgeven ‘hofsteden’ (versterkte huizen) gebouwd, zoals Huis te Velde en Slot te Houve.

Bron: Jaarboek 1990, Hist. Ver. Maasland, K. Boschma e.a., pag. 19 – 42

Deze marker komt voor in: